GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Oatmeal Protein Bar Deluxe
Сериал
560574
Савлагаа тоо
1bar
Ердийн үнэ
15900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
12720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  30г түргэн удаан,дунд шингэцтэй уурагны холимог 5г ислэг,зөвхөн 6г сахар ба транс тос ороогүй   Supplement Facts Nutrition Facts Serving Size 1 bar Servings Per Container 1 Amount Per Serving % DV Calories 390.00 Calories from Fat 110.00 Total Fat 12.00 g 18% Saturated Fat 6.00 g 30% Trans Fat 0.00 g Polyunsaturated Fat 3.00 g 30% Monounsaturated Fat 3.00 g 15% Cholesterol 20.00 mg 7% Sodium 290.00 mg 12% Total Carbohydrate 49.00 g 16% Dietary Fiber 5.00 g 20% Sugars 6.00 g Protein 30.00 g 60% Calcium 80.00 8% Vitamin A 250.00 5% Vitamin C 6.00 10% ** Daily Value (DV) not established † Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:   Calories: 2000 2500 Total Fat Less than 65 g 80 g   Sat. Fat Less than 20 g 25 g Cholesterol Less than 300 mg 300 mg Sodium Less than 2400 mg 2400 mg Total Carbohydrate   300 g 375 g   Dietary Fiber   25 g 30 g Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4  
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 95900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 12900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 559900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00