GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids Chewable Probiotic For Kids 4-12
Сериал
424550
Савлагаа тоо
30chews
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүүхдэд зориулсан ашигт бактериуд өндөр тунтай.Дархлаа, хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжинэ. Өдөрт 1ш-г хоолтой хамт зажиллана.   Calories 5   Total Carbohydrate 1.5g   Sugars 0g   Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50mg   83% LAB4 Probiotics 12.5 Billion Active Cultures  12.5 billion CFU    
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 30900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00