GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids Chewable Probiotic For Kids 4-12
Сериал
424550
Савлагаа тоо
30chews
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүүхдэд зориулсан ашигт бактериуд өндөр тунтай.Дархлаа, хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжинэ. Өдөрт 1ш-г хоолтой хамт зажиллана.   Calories 5   Total Carbohydrate 1.5g   Sugars 0g   Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50mg   83% LAB4 Probiotics 12.5 Billion Active Cultures  12.5 billion CFU    
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 295900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 70900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 228900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00