GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Cranberry juice concenrate liquid
Сериал
86933
Савлагаа тоо
473ml
Ердийн үнэ
75900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
60720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бөөр, шээсний замын эрүүл мэндэд нэн чухал тэжээллэг ач холбогдолтой цангис жимсний ханд.   Өдөрт 20мл-г 80мл устай буюу жүүстэй хольж ууж болно.Задласанаас хойш зөвхөн хөргөгчинд хадгална  
Ердийн үнэ : 315900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 21900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 166900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
60720.00