GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
PHASE 8
Сериал
703528
Савлагаа тоо
4.5 lbs
Ердийн үнэ
329900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
263920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  26g protein, 6 Protein Sources, 2.2g glutamine, 4.6g BCAA агуулагдана.   Хэмжих халбагаар 1 удаа авч 210 мл хүйтэн усанд хийж, хэмжих халбагаар 2 удаа авч 420 мл хүйтэн усанд хийж найруулж бэлтгэлийн дараа ууна. 240-360 мл хүйтэн ус ардаас нь ууна. Илүү үр дүнг үзэхийг хүсвэл 4 халбагаар багадаа 6 долоо хоногоос багагүй хугацаагаар уух хэрэгтэй.  
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 29900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00