GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Aloe Vera juice-unflavored
Сериал
365958
Савлагаа тоо
946ml
Ердийн үнэ
59900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
47920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Дээд зэргийн алое вера навчнаас гаргаж авсан 99.7%-н цэвэр алое жүүсийг хоол боловсруулах системийн үйл ажиллагааг сайжруулах ходоодны шархлаа улайлт, бүх төрлийн үрэвсэлийг намдаах зорилгоор хэрэглэнэ.   Өглөө өлөн дээрээ100г ууж хэрэглэнэ  
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00