GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creatine monohydrate - 2.2lb(unflavored)
Сериал
350527
Савлагаа тоо
1000g
Ердийн үнэ
184900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
147920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биед ормогцоо креатин фосфат болон хувирч өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд, булчинг эрчим хүчээр хангахад онцгой шаардлагатай. Эсийн усны солилцоонд оролцож ажиллах чадварыг огцом нэмэгдүүлдэг нь тогтоогдсон энэ бүтээгдэхүүн нь эхлэн хичээллэгсэдээс эхлээд мэргэжлийн өндөр зэрэглэлийн тамирчидын өдөр тутмын хэрэглээ.   250г хүйтэн усанд, 5г хийж сайтар хутгаж бэлтгэлийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 248900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 221900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 559900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
147920.00