GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Psyllium Seed Husk
Сериал
421266
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
48900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энэхүү ургамал нь хүний хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд сайн тэжээлийн ислэг файбэр маш ихээр агуулдаг. Хоолны шингэцийг сайжруулах, ходоод гэдсийг цэвэрлэх зэрэг зорилгоор хэрэглэнэ.   Өдөрт 1 ширхгийг 250 мл усаар даруулж 2 удаа залгина. Ус шингэн хангалттай хэрэглэхгүй бол хахах магадлалтай.  
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 29900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 147900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 342900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00