GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kelp
Сериал
003912
Савлагаа тоо
200tab
Ердийн үнэ
51900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
41520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Келп нь далайн бор ургамлын багт багтдаг, иодийг маш өндөр тунгаар агуулж байдаг ба бамбай булчирхайн үйл ажиллагааг хэвийн болгоход тусална. 1 таблетик келп нь 150мкгр иод агуулдаг.   Өдөрт 1 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00
Ердийн үнэ : 118900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
41520.00