GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Gotu Kola
Сериал
421466
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
44900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
35920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бүх төрлийн арьсны өвчин, арьсны түлэгдэлтийн үед хэрэглэнэ. Арьс, арьсны холбоос эдийг бүрдүүлж байдаг натурал коллагенийг бүрдүүлэхэд маш чухал шаардлагатай трайтэрпенийг их хэмжээгээр агуулсан байдаг. Мөн судасны эрүүл хэвийн ажиллагааг хангах, тархины үйл ажиллагааг сайжруулах, ревматизм зэрэгт хэрэглэнэ.   Өдөрт 3 удаа 1-2 ширхгээр ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00