GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Calcium Plus 1000 with Magnesium & Vitamin D
Сериал
066222
Савлагаа тоо
180caplets
Ердийн үнэ
84900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
67920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бүх насныханд зориулсан каьцийн бэлдмэл. та энэхүү бэлдмэлийг хэрэглэснээр ясны сийрэгжилт өвчнөөр өвдөх , яс хэврэгшихээс хамгаалагдана.   Өдөрт 3 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 166900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00