GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Magnesium 250
Сериал
254266
Савлагаа тоо
90tab
Ердийн үнэ
35900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
28720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Чухал эрдэс болох Магни нь маш олон үйл ажиллагаанд оролцдог. Тархи мэдрэл, булчингын зүрхний цаашилбал эсийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Яс ургалт шүд төлжихөд, уургийн нийлэгжилтэнд оролцоно. Ялангуяа ДНА, РНА-ийн нийлэгжилтэнд чухал үүрэгтэй.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
28720.00