GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
selenium 100
Сериал
004712
Савлагаа тоо
100tab
Ердийн үнэ
42900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
34320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Калий нь эсийн доторхи усны балансыг зохицуулж байдаг. Булчингийн эсийн хэвийн агшилт, ердийн хүчлийн хэвийн балансад чухал нөлөөтэй. Цагаан хоолтонд зайлшгүй шаардлагатай.   Өдөрт 1-2 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 228900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
34320.00