GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L- Glutamine 500
Сериал
011111
Савлагаа тоо
50 capsules
Ердийн үнэ
38900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Л-Глютамин нь булчингийн бүтцэд оролцдог маш чухал амин хүчлүүдийн нэг юм. Бие организм дахь азотын балансыг тэнцвэржүүлэхэд хамгийн гол амин хүчил. Маш их ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтыг удаан хугацаанд хийснээр хүний бие дэх Л-Глютаминий хэмжээ багасаж улмаар дутагдалд ордог. Л-Глютамин дутагдсанаар бэлтгэл сургуулилтын үед болон ердийн үед ч толгой ихээр өвдөх, нойргүйтэх, бэлтгэлийн эрчим сулран амжилт буурах зэргээр сөрөг байдлууд мэдэгдэх бөгөөд Л-Глютаминыг хангалттай тунгаар өдөр тутам хэрэглэснээр дээрхи байдлууд үүсэхгүй таны амжилт улам хурданаар дээшлэх болно.   Өдөрт 1-ээс 4 удаа хоол идхээс өмнө буюу хоосон ходоодон дээр усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 217900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00