GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
CoQ-10 50mg
Сериал
774422
Савлагаа тоо
120 cap
Ердийн үнэ
104900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
83920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биеийн амьд эс болгонд байдаг нэгэн төрлийн антиоксидант коэнзим Q-10-г 50мгр -р агуулсан ба зүрх, судасны үйл ажиллагааг сайжруулахад тусална.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 21900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00