GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
100% Whey Isolate
Сериал
351112
Савлагаа тоо
2Lb (909g)
Ердийн үнэ
229900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
183920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Дээд зэргийн шар сүүний уургийг уургийн биш бусад хольцоос нь ялгасан дээд зэргийн цэвэр өндөр агуулгатай уураг.   250мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1 хийж өдөрт 1-3 удаа ууна.  
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 20900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00