GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified N.O Loaded
Сериал
386220
Савлагаа тоо
1.11Lb (506g)
Ердийн үнэ
194900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
155920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бичил болгосон азотийн оксидын формул. - Булчингийн эс бүрийн хэмжээ хүчийг нэмэгдүүлнэ. - Эгэл жижиг аржининууд хормын дотор шимэгдэнэ. - Булчинг эрч хүчээр цэнэглэнэ. - Биеийн болон оюуны идэвхийг дээд түвшинд гаргах түлхүүр. Энэ бүтээгдэхүүн нь ердийн нэгэн азотийн оксидийн бүтээгдэхүүн биш, таны бэлтгэлийн эрч хүчийг маш хурдан гайхамшигтай нэмэгдүүлж дараа дараачийн дээд түвшинд хүргэнэ. Өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед азотийн оксидийн хэмжээг нэмэгдүүлсэнээр судсыг тэлэх үйлчилгээ үзүүлэн өндөр ачаалал дор хатуурч чангарсан булчингын эд эсэд очих цусан хангамж, хүчил төрөгч эрдэс тэжээл эрс нэмэгдэн таны ажиллах чадвар булчингийн хүчийг гайхамшигтайгаар нэмэгдүүлнэ.   180-240 мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1-2 хийж бэлтгэлээс 30-60 минутын өмнө ууна. бэлтгэлгүй өдрөө өглөөний цайны өмнө буюу өлөн дээрээ уувал илүү үр ашигтай.  
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00