GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Mass-Tech
Сериал
801605
Савлагаа тоо
7Lb (3.18kg)
Ердийн үнэ
269900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
215920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн масс ба хүчийг зэрэг нэмэгдүүлэх   500мл хүйтэн ус тослог багатай сүүнд хэмжих халбагаар 5 хийж бэлтгэлийн дараа эсвэл хоолноос 1-2 цагийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 133900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 248900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00