GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Womens Iron complete
Сериал
164611
Савлагаа тоо
60tab
Ердийн үнэ
64900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
51920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Төмөр нь цусны эрүүл улаан бөөмийг бүрдүүлж хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөдөг.Булчингийн үйл ажиллагаа,энергийн зарцуулалтанд оролцдог.Цус багатай хүмүүс,жирэмсэн эхчүүд цусны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор тогтмол хэрэглэнэ.Төмрийн шингэцийг сайжруулах зорилгоор витамин С,В-12,полийн хүчил зэргийг нэмж өгсөн.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 459900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 7700.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00