GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Carbo Gain
Сериал
Савлагаа тоо
3175g
Ердийн үнэ
189900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
151920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эрдэнэшишнээс гаргаж авсан 100%-н нүүрс ус. Өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилт тогтмол хийдэг мэргэжлийн тамирчдийн энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх цаашилбал их хэмжээгээр тогтмол хэрэглэж биеийн жинг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэж болно. 500мл хүйтэн ус жүүсэнд хэмжих халбагаар 1/2 хийж найруулаад бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа өдөрт 1-2ууна.   500мл хүйтэн ус жүүсэнд хэмжих халбагаар 1/2 хийж найруулаад бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа өдөрт 1-2ууна.  
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 83900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00