GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Carbo Gain
Сериал
Савлагаа тоо
3175g
Ердийн үнэ
189900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
151920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эрдэнэшишнээс гаргаж авсан 100%-н нүүрс ус. Өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилт тогтмол хийдэг мэргэжлийн тамирчдийн энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх цаашилбал их хэмжээгээр тогтмол хэрэглэж биеийн жинг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэж болно. 500мл хүйтэн ус жүүсэнд хэмжих халбагаар 1/2 хийж найруулаад бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа өдөрт 1-2ууна.   500мл хүйтэн ус жүүсэнд хэмжих халбагаар 1/2 хийж найруулаад бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа өдөрт 1-2ууна.  
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00