GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00