GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Mega men one daily
Сериал
179322
Савлагаа тоо
60 caplets
Ердийн үнэ
97900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
78320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Нийт 39 төрлийн мш чухал тэжээллэг хэсгүүдийг мш өндөр тунгаар агуулсан. 19 төрлийн витамин минералуудыг хоногт авах ёстой тунгаар болон түүнээс илүү тунгаар агуулсан эрчүүдэд зориулсан өдөр тутмын мултивитамин тэжээлийн багц   Өдөрт 1ширхгийг хоолны дараа усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
78320.00