GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glutamine 5000
Сериал
351189
Савлагаа тоо
10.56 oz
Ердийн үнэ
142900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
114320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  5000мг бичилжүүлсэн Л- Глютамин агуулсан ба булчин шатах, жижгэрэх процессын эсрэг үйлчилгээ нь ердийн Глютаминаас хавьгүй илүү болох нь тогтоогдсон дээд зэргийн сайжруулсан хувилбар.   150-180мл хүйтэн ус жүүс ундаанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 24900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 342900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00