GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glutamine 5000
Сериал
351189
Савлагаа тоо
10.56 oz
Ердийн үнэ
142900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
114320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  5000мг бичилжүүлсэн Л- Глютамин агуулсан ба булчин шатах, жижгэрэх процессын эсрэг үйлчилгээ нь ердийн Глютаминаас хавьгүй илүү болох нь тогтоогдсон дээд зэргийн сайжруулсан хувилбар.   150-180мл хүйтэн ус жүүс ундаанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 279900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00