GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
MASS XXX
Сериал
350859
Савлагаа тоо
6 lb
Ердийн үнэ
259900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
207920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн массыг бүтээгч 1 удаагийн тунд 50гр дээд зэргийн чанартай уураг орсон. Бүхий л чухал амин хүчлүүд тосны хүчил, энергийн эх үүсвэр Триглицерид агуулсан. Өндөр ачаалалтай бэлтгэлийн дараа дээд зэргийн нүүрс ус, уураг, тослог бүхий хангалттай илчлэгийг авах нь чухал. Энэ уургийг хэрэглэснээр масс болон хүчээ нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тэжээлийг хангалттай өгнө.   450-500мл хүйтэн ус, сүүнд хэмжих халбагаар 4 хийж хутгаад өдөрт 1-2 удаа (бэлтгэлийн дараа эсвэл хоолноос 1-2 цагийн дараа) ууна.  
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00