GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
LIQUID CALCIUM MAGNESIUM WITH VITAMIN D3 COMPLEX
Сериал
317303
Савлагаа тоо
32 oz(s)
Ердийн үнэ
122900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
98320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ясыг сийрэгжилтээс хамгаалдаг гол эрдэсүүд кальци магни 2-г зохистой харьцаагаар агуулахаас гадна ясны бүтцэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг фосфорыг хангалттай тунгаар агуулсан, тэдгээрийн шимэгдэлтийг дэмжих Д витамин агуулсан шингэн хэлбэрийн кальцийн бэлдмэл.   Өдөрт амны том халбагаар (15мл) 1 удаа ууна.  
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 242900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
98320.00