GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Meta-Ignite
Сериал
980112
Савлагаа тоо
90 Tab
Ердийн үнэ
132900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
106320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурван шаттайгаар калор шаталтыг ноцоож өгнө. Бэлтгэлийн өмнө дундуур мөн дараа нь. Кафеин, хар перец, капсимакс гэсэн гарван холимгийн тусламжтайгаар бодисын солилцоог дээд зэргээр нэмэгдүүлж бэлтгэлийн өмнө уусан даруйдаа калор шаталтын хэмжээг 300%-аар нэмэгдүүлнэ.   2 ширхгийг бэлтгэлээс 30-60 минутын өмнө, бэлтгэлгүй өдөр 2 ширхгийг өглөө ууна.  
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
106320.00