GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
ultra probiotic complex 50mg
Сериал
424529
Савлагаа тоо
30 capsules
Ердийн үнэ
189900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
151920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хоол боловсруулах эрүүл хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих, натурал эсэргүүцэх чадвар биеийн ерөнхий эсэргүүцлийг сайжруулах,биенд байх ёстой ашигтай бактерыг үүсгэн ашиггүй бактерыг устгах үйлдэлтэй.   Өдөр 1 ширхэгийг хоолтой хамт усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 559900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00