GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Hybrid Test
Сериал
827011
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
145900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
116720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Натурал тестоестроныг нэмэгдүүлэх хүчтэй формула • 600мг тестофен, фенигрик аноболик үйлчилгээтэй • 1000мг tribulus- ажиллах чадвар, гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлнэ   Ихэнх эрчүүд нас ахих тусам тестоестроны /гармоны / хэмжээ багасдаг байна. Иймд натурал гармон дэмжигч бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь чухал юм.  
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
116720.00