GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amino Lytes
Сериал
Савлагаа тоо
30ser
Ердийн үнэ
149900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
119920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Өндөр бэлтгэл, сургуулилтын үед хурдан сэргэлт өгөх үйлчилгээтэй амин хүчлийн нэгдэл юм. • 1удаагийн хэрэглээндээ 10гр аминхүчил агуулсанаас 5гр цэвэр bcaa нь булчингийн элекотролитыг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй. • Бэлтгэлийн өмнө, дундуур, дараа аль ч үед хэрэглэж болно. • Amino lytes нь булчингий тэсвэр, булчингийн сэргэлтийг хурдасгах, булчингийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ. • Өндөр агууламжтай уг бүтээгдэхүүнийг бүх тамирчид, сонирхогч хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой   350-420гр усанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн дундуур болон дараа өдөрт 1 удаа хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 147900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00