GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
DHEA 100
Сериал
541123
Савлагаа тоо
90 tablets
Ердийн үнэ
118900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
95120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гормоны бэлдмэл.40-с дээш насны эрчүүдийн хувьд гормоны үйлдвэрлэл нь эрс багасдаг тул энэхүү бэлдмэлийг хэрэглэх нь нэн тохиромжтой.18-с доош насныхан хэрэглэхийг хориглоно.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00