GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
DHEA 100
Сериал
541123
Савлагаа тоо
90 tablets
Ердийн үнэ
118900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
95120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гормоны бэлдмэл.40-с дээш насны эрчүүдийн хувьд гормоны үйлдвэрлэл нь эрс багасдаг тул энэхүү бэлдмэлийг хэрэглэх нь нэн тохиромжтой.18-с доош насныхан хэрэглэхийг хориглоно.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95120.00