GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
C4
Сериал
447661
Савлагаа тоо
60 servings
Ердийн үнэ
239900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
191920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа кератин нитрате агуулсан булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэгдүүлнэ. • NO3 булчинг хөөлгөнө • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   1халбагыг 120-180гр усанд найруулаад бэлтгэлээс 20-30минутын өмнө өдөрт 1 ууна. Өндөр бэлтгэлийн үед 2 халбагын хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00