GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
C4
Сериал
447661
Савлагаа тоо
60 servings
Ердийн үнэ
239900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
191920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа кератин нитрате агуулсан булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэгдүүлнэ. • NO3 булчинг хөөлгөнө • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   1халбагыг 120-180гр усанд найруулаад бэлтгэлээс 20-30минутын өмнө өдөрт 1 ууна. Өндөр бэлтгэлийн үед 2 халбагын хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 306900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 409900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191920.00