GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
COR-Performance -BCAA
Сериал
447727
Савлагаа тоо
30ser
Ердийн үнэ
182900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
146320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө болон дундуур дараа хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • BCAA 10000 мг агуулсан учир ажиллах эрч хүчийг нэмэгдүүлнэ • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   2 халбагыг 240 гр усанд найруулаад бэлтгэлээс өмнө өдөрт 1 ууна.  
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00