GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
COR-Performance -BCAA
Сериал
447727
Савлагаа тоо
30ser
Ердийн үнэ
182900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
146320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө болон дундуур дараа хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • BCAA 10000 мг агуулсан учир ажиллах эрч хүчийг нэмэгдүүлнэ • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   2 халбагыг 240 гр усанд найруулаад бэлтгэлээс өмнө өдөрт 1 ууна.  
Ердийн үнэ : 7700.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 131900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 192900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
146320.00