GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Wheybolic Extreme 60 power
Сериал
386342
Савлагаа тоо
2.87 lb
Ердийн үнэ
389900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
311920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүчийг 30%-р нэмэгдүүлнэ. Маш хурдан шимэгдэж шингэнэ. Хүч ажиллах чадварыг нэмэгдүүлдэг 60 гр цэвэр уураг, 18 гр ВСАА сан ба бусад төрлийн creatine 3 гр нэмж өгсөн. Ажиллах чадвар хүчийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн.   180, 240, 360 мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1,2,3 удаа хийж хутгаад бэлтгэлээс 30 минутын дараа, мөн максимум үзүүлэлт гаргахын тулд бэлтгэлийн өмнө дараа ууж болно.  
Ердийн үнэ : 128900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 29900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
311920.00