GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lean Shake burn
Сериал
364317
Савлагаа тоо
1.67 oz (47.35gr)
Ердийн үнэ
15900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
12720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  -Дээд зээргийн чанартай уураг 30 гр -6 гр файбэр нь таныг удаан хугацаанд цатгалан байлгана. -24 төрлийн витамин минерал агуулсан өөх шатаагчтай шеик биеийн жинг бууруулахад тусална.   240 мл усанд 1 уутыг хийж найруулаад дасгалаас 30 минутны өмнө ууна.  
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 83900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00