GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Source Naturals® Attentive Child™
Сериал
585948
Савлагаа тоо
60 Wafers
Ердийн үнэ
87900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
70320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүүхдийн анхаарал төвлөрлийг сайжруулах бэлдмэл Хүүхдийн биеийн жингээс хамаарч тохируулан хэрэглэнэ. 5 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн биеийн жин нь <34кг бол 1-2ш-г өдөрт,34-57кг бол 2-3ш-г өдөрт, >57кг бол 3-4ш-г өдөрт зажилж иднэ.   Supplement Facts Serving Size 2 Wafers Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV Calories 15.00 Total Carbohydrate 4.00 g 1% Sugars 2.00 g Magnesium (from magnesium aspartate) 120.00 mg 30% Zinc (as Zinc Picolinate) 2.00 mg 13% L-Aspartate (from magnesium aspartate) 310.00 mg ** DMAE (as DMAE bitartrate) 100.00 mg ** Leci-PS® Soybean Extract 50.00 mg ** Phosphatidylethanolamine 3.50 mg ** Phosphatidylinositol 1.50 mg ** Phosphatidylcholine 6.00 mg ** Grape Seed Extract 15.00 mg **  
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 24900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00