GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
GNC Fast Dissolving Multivitamin
Сериал
504305
Савлагаа тоо
60 Fast Dissolving Tablets
Ердийн үнэ
53900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Биеийн ерөнхий эсэргүүцэл,дархлаа сайжруулах мултивитамин.   Supplement Facts Serving Size 2 Tablets Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV Vitamin A (as Acetate) 5000.00 IU 100% Vitamin C (As Ascorbic Acid) 60.00 mg ** Vitamin D-3 (as Cholecaliferol) 800.00 IU ** Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) 30.00 IU 100% Vitamin K (as phytonadione) 80.00 mcg 100% Vitamin B-1 (as Thiamine Mononitrate) 1.50 mg ** Vitamin B-2 (as Riboflavin) 1.70 mg 100% Niacin (as Niacinamide) 20.00 mg 100% Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 2.00 mg 100% Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 6.00 mcg 100% Folic Acid 400.00 mcg 100% Biotin 300.00 mcg 100% Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) 10.00 mg 100% Iodine (as Potassium Iodide) 150.00 mcg 100% Magnesium (as Magnesium Citrate) 2.00 mg 1% Zinc (as Zinc Oxide) 15.00 mg 100% Selenium (as Sodium Selenate) 70.00 mcg 100% Copper (as Cupric Oxide) 2.00 mg 100% Manganese (as Manganese Sulfate) 2.00 mg 100% Chromium (as Chromium Chloride) 120.00 mcg 100% Molybdenum (as Sodium Molybdate) 75.00 mcg 100% Lutein (from Lutemax 950.00 mcg ** Zeaxanthin (from Lutemax 190.00 mcg  
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00