GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Policosanol - 10mg
Сериал
061822
Савлагаа тоо
60tablets
Ердийн үнэ
38900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Холестеролийн түвшинг эрүүл хэвийн байлгахад тусална. Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.   Supplement Facts Serving Size 1 Tablet Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Policosanol 10.00 mg  
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 43900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00