GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
AMP Amplified Gold 100% Whey Protein Advanced
Сериал
Савлагаа тоо
5.12lb 2.33кг
Ердийн үнэ
329900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
263920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  1уултаар 24г дээд зэргийн шимэгдэлттэй whey isolate шар сүүний уураг авах ба 5.5г ВСАА,4г глютамине агуулсан сэргээлтийн уураг. 100мг энзим нэмж өгсөн нь уургийн задралыг дэмжиж хоол тэжээлийн алдагдалыг бууруулна. Биеийн жингээ хасах зорилгоор фитнесс хийж байгаа хүмүүс уургийн алдагдлыг нөхөх хоол орлуулах байдлаар хэрэглэж болно.   200-250мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж хутгаад өдөрт 1-3удаа,бэлтгэлийн өмнө болон дараа эсвэл хоолны хооронд ууна.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 228900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00