GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Combat Black Weight Gainer
Сериал
466545
Савлагаа тоо
5lb
Ердийн үнэ
269900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
215920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Биеийн жинг нэмж булчинг хурдан томруулах бүтээгдхүүн. 55г шар сүүний уураг,150г нүүрс ус үүнээс нийт 1100калор илчлэг авна,2г креатине энергий нэмэгдүүлж ажиллах чадварыг сайжруулна. Өдөрт 400-500мл хүтэн ус тослог багатай сүүнд 4халбага хийж сайтар хутгаад бэлтгэлийн дараа,хоолны хооронд ууна.    
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00