GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
QUAD TEST
Сериал
802207
Савлагаа тоо
84 liquid capsules
Ердийн үнэ
197900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
158320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Маш хүчтэй гормоний үйлдвэрлэлийг дэмжих бүтээгдхүүн. Чөлөөт тестостеронийг нэмэгдүүлэн естроженик нөлөөг бууруулдаг нь клиник судалгаагаар тогтоогдсон. Булчингийн ажиллах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Өдөрт 3ш-р 2удаа усаар даруулан залгина.Дасгалын өмнө,өглөө өлөн эсвэл орой унтахын өмнө залгина.   Supplement Facts Serving Size 3 liquid capsules Servings Per Container 28 Amount Per Serving % DV Zinc (as Zinc Gluconate) 7.50 mg 50% Test Androgenic Plus Matrix 508.00 mg ** Turmeric Root Extract (Curcuma longa) 195.00 mg ** Ashwagandha root and leaf extract (as Withania somnifera)(Sensoril 125.00 mg ** Shiajit Extract (PrimaVie 100.00 mg ** Boron Citrate (Standardized to 5% Boron) 100.00 mg *  
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 50900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
158320.00