GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
AMP Amplified Creatine XXX Power
Сериал
370076
Савлагаа тоо
1.04lb 469.84g
Ердийн үнэ
209900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
167920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энэхүү хүчирхэг бэлдмэл нь хүчийг нэмэгдүүлж булчинг бүтээхэд тусална.4-н өөр төрлийн креатинийг агуулсан энэ бүтээгдхүүн нь таны ажиллах чадвараа сайжруулах мөнхийн хүслийг биелүүлэхэд туслах болно. 120-150мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа ууна.Максимум үр дүн гаргахыг хүсвэл 250-300мл хүйтэн усанд 2халбага хийж бэлтгэлийн өмнө ууна.    
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167920.00