GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Potassium Plus 99
Сериал
097812
Савлагаа тоо
60 caplets
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Калий нь эсийн доторхи усны балансыг зохицуулж байдаг. Булчингийн эсийн хэвийн агшилт, ердийн хүчлийн хэвийн балансад чухал нөлөөтэй. Цагаан хоолтонд зайлшгүй шаардлатай.   Өдөрт 2 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00