GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Ultra Iron 65
Сериал
016811
Савлагаа тоо
100tab
Ердийн үнэ
63900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
51120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Маш өндөр тунтай, түргэн шимэгддэг төмрийн бэлдмэл. Цусны улаан бөөмийг нөхөн төлжүүлэх, цус багадалтын үед хэрэглэхээс гадна, хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлдэг тул тамир тасрах сульдааны үед хэрэглэнэ.   Өдөрт 1 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00